Odmiatarka wyposażona w szczotkę stalową sprawdza się dobrze do oczyszczania sfrezowanej powierzchni asfaltowej przed położeniem nowej warstwy ścieralnej.

Użycie szczotki stalowej zapewnia skuteczne usuwanie mocno przylegających zanieczyszczeń.

Regulacja kąta pracy zamiatarki pozwala na usunięcie zanieczyszczeń na pobocze drogi.

Adapter pływający zapewnia dokładne dopasowanie do powierzchni roboczej.

Opcjonalnie odmiatarka może być wyposażona w szczotkę stalowo-plastikową.