Zamiatarka do ładowarki kołowej jest najczęściej wykorzystywana do porządkowania dróg wewnętrznych, placów manewrowych i składowych, terenu portów, dużych parkingów, a także sprzątania terenu budowy w trakcie realizacji.

Profesjonalne zamiatarki do ładowarek wyposażone są w pływający adapter, dopasowujący się do nierówności podłoża, bez konieczności ciągłej kontroli położenia ramienia. Nawet w przypadku niewielkiego zapylenia, przydatne są również zraszacze, ponieważ ułatwia to zbieranie zanieczyszczeń.

Kiedy zamiatarka do ładowarki kołowej pracuje przy porządkowaniu dróg, niezbędna jest szczotka boczna, która zbiera zanieczyszczenia przy krawężniku.